LÅT OSS TILLSAMMANS RÄDDA GIRAFFEN PÅ BECKHOLMEN

GIRAFFEN PÅ BECKHOLMEN

Exklusivt erbjudande att vara med och skapa en unik mötesplats


Du känner väl giraffen? Ett unikt landmärke i Stockholms hamnlandskap.

I 75 år har den synts på Stockholms kajer. På Skeppsbron och Stadsgårds kajen, i Hammarbyhamnen och på Beckholmen har den oförtrutet arbetat sig genom decennierna. 


Från början var den en vanlig lyftkran. Stor i och för sig, en imponerande mekanisk skapelse som redan från början tände ögonen hos Mekano-byggande pojkar

Ett magnifikt minnesmärke...

IDAG ÄR KRANEN förstås hamnhistoria och kulturhistoria. Den bär vittnesbörd om en epok i Stockholms historia som är på väg att dö ut. En månghundraårig epok då hamnen var stadens verkliga medelpunkt, t.o.m. själva grundbulten för Stockholms tillväxt genom seklerna. 

ETT SÅDANT MAGNIFIKT historiskt minnesmärke måste förstås bevaras, även när det i själva det dagliga hamn-

arbetet blivit ersatt av yngre och smidigare konstruktioner. Men i Giraffens fall finns ju ytterligare skäl att värna den.

Giraffernas Vänner

MEN NU SKA den överlevande giraffen Tor återfå den uppmärksamhet han förtjänar. Giraffernas Vänner, en ideell förening, bildades redan 1992 för att värna giraf- fernas hälsa och status. Freja gick trots det alltså inte att rädda, men nu är det andra tider och föreningen kraftsamlar med ny beslutsamhet. Välkommen att delta i detta behjärtansvärda projekt!

Här är planen

GIRAFFEN SKA FÅ en ny placering på Beckholmen, med

utsikt över Gröna Lund och Skeppsholmen. Väl där ska

den restaureras utvändigt och invändigt. Det befintliga maskineriet tas till vara och bevaras för framtiden –

kanske ett eget litet museum? – samtidigt som ett nytt maskineri byggs för att möjliggöra rotation av kranen. Tillgängligheten och säkerheten ska åtgärdas.

..och lekfull installationskonst

GIRAFFEN ÄR NÄMLIGEN ett stycke unik konst också. Det blev den för 30 år sedan när den blev just – giraff. Då hade den arbetat i Hammarbyhamnen ett antal år och ägdes av Bröderna Edstrand. De kom i kontakt med konstnären Tor Svae och plötsligt förvandlades kranen Tor, och systerkranen Freja, till installationskonst. Som alla Svaes verk andades de lekfullhet och väckte våra barnasinnen.


TOR OCH FREJA flyttades till Beckholmen med hjälp av den flytande jättekranen Lodbrok. Väl där har kranarna, som giraffer, i flera decennier satt ett leende på läpparna på ankommande i Stockholms inlopp. Tor och Freja arbetade till en början på det då nystartade Gustaf V varv men gick sedermera i pension. Freja försvagades av ålderdom och avled för ca tio år sedan. Sedan dess har giraffen Tor levt ensam och sysslolös på Beckholmen.

En unik mötesplats

I GIRAFFENS MAGE, maskinrummet, skapas med varsam

hand ett unikt mötesrum. Inte det största och inte det

mest bekvämt utrustade, men ett rum vars like aldrig

setts i Stockholm (eller kanske någonstans). Giraffens

Mage ska bli platsen där många framtida viktiga beslut fattas, avtal undertecknas och allianser ingås.

Välkommen som sponsor!

MÖTESRUMMET KAN NYTTJAS som sittningslokal för upp

till 12 personer. Möjligheten att rotera kranen och ge en

360° vy över Stockholms hamninlopp bidrar förstås till

att göra mötesplatsen speciell och därför speciellt läm-

pad för minnesvärda tillfällen. Restauranger i hamnom-

rådet ser till att glasen är fyllda när det ska skålas.

VÄLKOMMEN ATT INGÅ i den exklusiva gruppen Giraffens Diplomerade Sponsorer, vars medlemmar har privilegier när det kommer till att nyttja Giraffens Mage. Medlemmarna får dessutom möjligheter att synas i Giraffens nyhetsbrev och i arrangemangen runt den årliga Giraffens Dag/Beckholmsdagen på Beckholmen.

Sponsorpaket 1 – 50 000 kr 

 • 1 st sittning i Giraffens Mage 
 • Sponsors namn – företag eller privatperson – förevigat som officiell sponsor på exklusiv mässingsplatta på själva giraffen 
 • 2 st Svartleffes bok 
 • 4 st exklusiva giraffpins 
 • Diplom som verifierar företaget/privatpersonen som officiell Giraffsponsor samt nyhetsbrev med annonsutrymme

Sponsorpaket 2 – 100 000 kr 

 • 2 st sittningar i Giraffens Mage inkl möjligheten att boka fler 
 • Sponsors namn – företag eller privatperson – förevigat som officiell sponsor på exklusiv mässingsplatta på själva giraffen 
 • 3 st Svartleffes bok 
 • 8 st exklusiva giraffpins 
 • 1 st Show med Svartleffes Kapell – Djurgårdsvarvets officiella varvsorkester
 • Diplom som verifierar företaget/privatpersonen som officiell Giraffsponsor samt nyhetsbrev med annonsutrymme

Sponsorpaket 3 – 200 000 kr 

 • 4 st sittningar i Giraffens Mage inkl möjligheten att boka fler 
 • Sponsors namn – företag eller privatperson – förevigat bland huvudsponsorerna på exklusiv mässingsplatta på själva giraffen 
 • 4 st Svartleffes bok – dedikerade med presentation av författaren på sittningar 
 • 2 shower varav en med Svartleffes Kapell och en med Svenska Lyxorkestern 
 • Diplom som verifierar företaget/privatpersonen som en av Giraffens huvudsponsorer samt nyhetsbrev med annonsutrymme 
 • 10 st exklusiva giraffpins 
 • 4 st unika giraffklockor 

www.giraffernasvanner.se | info@giraffernasvanner.se 


Bankgiro 713-8159  – Swish 123 003 83 56