LÅT OSS TILLSAMMANS RÄDDA GIRAFFEN PÅ BECKHOLMEN

GIRAFFEN PÅ BECKHOLMEN

Välkommen i den ideella föreningen Giraffernas Vänner, bildad 1992


ETT VÄLKÄNT LANDMÄRKE i Stockholms hamnlandskap sedan 75 år. I decennier har girafferna (de var två förr) på Beckholmen satt leenden på läpparna på ankommande i Stockholms inlopp. Kranarna pensionerades för länge sedan och nu är bara en av dem ännu kvar "i livet".


GIRAFFEN ÄR SEDAN 30 år ett unikt stycke installationskonst utfört av konstnären, barnasinnets banérförare Tor Svae. Det var alltså då de båda kranarna Tor och Freja målades och blev Girafferna med Stockholmarna. Freja försvagades av ålderdom och "avled" för ca tio år sedan. Sedan dess står giraffen Tor ensam kvar och vädjar om välbehövlig och välförtjänt uppmärksamhet.

I EGENSKAP AV klassisk hamnlyftkran är Giraffen även ett hamnhistoriskt minnesmärke. Den representerar en epok då hamnen var Stockholms absoluta medelpunkt och själva grundbulten i den handel som gav staden tillväxt.

DET FINNS ALLTSÅ dubbla goda själ att se till att Giraffen värnas och bevaras för historien.

Giraffernas Vänner

REDAN 1992 BILDADES föreningen Giraffernas Vänner i just syftet att ta hand om och bevara girafferna som landmärke i Stockholms hamn. Nu när bara en av dem finns kvar är uppgiften mer angelägen än någonsin och Giraffernas Vänner ökar ambitionen och ansträngningarna

GIRAFFEN SKA RESTAURERAS bevaras och få en ny roll som unik möteslokal med utsikt över Stockholms inlopp.

Planerna är konkreta och långt komna. Arbetet med finansieringen pågår.

Giraffen på Beckholmen

VÄLKOMMEN SOM STÖDJANDE medlem i föreningen Giraffernas Vänner. Som medlem blir du inbjuden till Giraffernas Dag på Beckholmen och får regelbundet nyhetsbrev med redogörelser för hur arbetet fortskrider.

Giraffernas Vänner med era vänner!

Personligt medlemskap          100 kr/år

Familjemedlemskap                 200 kr/år

Livstidsmedlemskap                    1000 kr

Giraff-pin                                       50 kr

Betala till Bankgiro 713-8159 eller med Swish. OBS! Kom ihåg att alltid ange namn. Ange även mail för att du som medlem ska kunna ta emot utskick från föreningen.

Betala med Swish | till 123 003 83 56

 
 
 
 
 

www.giraffernasvanner.se | info@giraffernasvanner.se